Ceny doplňkových prací

Ceny montáží a demontáží jednotek O2 CarControl

 • Mobilní jednotka je napájena z cigaretového zapalovače, proto nevyžaduje odbornou instalaci.
 • Montáž jednotky zahrnuje: montáž jednotky, připojení přepínače jízd Služební / Soukromá (na základě požadavku zákazníka), připojení RFID čtečky, připojení jednotky na trvalé napájení. V případě jednotky, která je připojitelná na CAN/FMS sběrnici a jde- li o vozidlo, k jehož sběrnici lze jednotku připojit, je připojení automaticky provedeno při montáži.
Položka Cena bez DPH
Montáž jednotky 1 150 Kč
Demontáž jednotky 550 Kč

Ceny montáží příslušenství k jednotkám O2CC a doplňkových prací

Položka Cena bez DPH
Příplatek za montáž jednotky k tachografu pro zobrazení aktuálních dat a vzdálené vyčítání dat 1 150 Kč
Příplatek za montáž jednotky do vozidla s pokovenými skly 800 Kč
Ostatní montážní práce (cena za technika a hodinu práce) 800 Kč
Výjezd k zákazníkovi na montáž/servis (cena za 1 km) 14 Kč
Výjezd k zákazníkovi na montáž (5 a více vozidel v jednom dni a jednom místě v ČR)* 0 Kč
Planý výjezd (cena za 1 hod. práce technika) 450 Kč
Planý výjezd (cena za 1 km) 14 Kč
Individuální úpravy aplikace O2 Car Control nebo zásahy do účtu klienta na vyžádání (cena za 1 hod. práce specialisty) 1 200 Kč
Školení na používání a nastavení portálu O2 Car Control (cena za 1 hod. práce specialisty)** 1 000 Kč
Preventivní kontrola Zabezpečovací jednotky (1x za 3 roky) 800 Kč
Dohledávání vozidla (cena za 1 km pátracího vozu)*** 14 Kč
Dohledání vozidla - pátrací činnost (cena za 1hod. práce jedné skupiny)*** 1 200 Kč
Dozor nad vozidlem (cena za 1 den)*** 3 000 Kč

Veškeré práce, které nejsou v rámci montáže jednotky si, hradí zákazník přímo na montážním místě dle Ceníku doplňkových prací platného a účinného ke dni poskytnutí této práce.

* vztahuje se pouze na instalační místa (https://carcontrol.o2.cz/web/instalacni-mista), která poskytují službu Servis na výjezdu. A to v případech standardních montáží jednotek bez dalšího příslušenství (vyjma čtečky RFID a /nebo přepínače S/S) do osobních a užitkových vozidel. Při montážích do nákladních vozidel nebo strojů je nutné konzultovat postup montáže s obchodníkem O2.

** neplatí se v případě, že zákazník od poskytovatele služby O2 Car Control zakoupí více jak 10 jednotek, prostřednictvím kterých je služba O2 Car Control zákazníkovi poskytována.

*** ceny se vztahují k dohledání vozidla na základě placeného poplachu nebo k doobjednanému dohledání zákazníkem (např. mimo území ČR). Více v Obchodních podmínkách služby O2 Car Control.

Poznámka

 • Podmínkou pro zřízení služby O2 Car Control je montáž jednotky v autorizovaném instalačním místě dostupný na www.carcontrol.cz.
 • Zapojení vstupů/výstupů jednotek je součástí speciálního zákaznického řešení, které je na objednávku – není součástí standardní montáže jednotky autorizovaným servisním střediskem.
 • V případě vybavení vozidla bateriovým odpojovačem je nutné použít záložní baterii nebo připojit jednotku na obvod ve vozidle, který není bateriovým odpojovačem odpojován.

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

 • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
 • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
 • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
 • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

 • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
 • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
 • Optimalizujete trasy
 • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777