Domů sipka Reference sipka Povodí Ohře

Povodí Ohře

„Zpočátku jsme Car Control instalovali do vozidel, u nichž jsme měli podezření na neoprávněné používání, následně byl systém rozšířen na nákladní vozidla běžné údržby a v poslední fázi ho instalujeme do všech zbývajících firemních vozidel.“

- Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti

Požadavek na řešení

Požadavek klienta byl zajistit dodavatele zařízení a služeb pro monitorování automobilů a jiných využívaných mechanismů. Zejména bylo zapotřebí zjednodušit a zpřehlednit správu vozového parku, jeho provoz a kontrolu. Součástí poptávky bylo zajištění co nejmenšího dopadu na samotný provoz v jednotlivých lokalitách.

Návrh řešení

Nabídka, která byla Státnímu podniku Povodí Ohře poskytnuta, obsahovala službu Car Control, zahrnující instalaci jednotky GPS a příslušného HW, jež zajišťuje sběr požadovaných informací o identifikaci řidiče a informací o vozidle a jeho provozu. Sebraná data pak systém opakovaně přenáší do datového centra pomocí datové mobilní komunikace.

Na počátku jednání byly nejprve vysvětleny jednotlivé kroky zakázky od objednávky, přes dodávku HW komponent, instalaci, sestavení seznamů přistavovaných vozů, až po aktivaci samotné datové komunikace. Představena byla organizace celého projektu, způsoby komunikace, dokumentace projektu a způsob předání dokončených vozů s aktivovanými GPS jednotkami jejich uživatelům. V průběhu tří měsíců pak proběhlo v různých lokalitách sedm instalací. Zástupci společnosti Telefonica O2 zajišťovali potřebnou spolupráci s instalační firmou v jednotlivých lokalitách s využitím místních znalostí.

O společnosti

Povodí Ohře, státní podnik, (POh) se zabývá správou významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Svojí činností vytváří předpoklady a podmínky pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod.

 
Související odkazy
Ceník prací       

Ceník doplňkových prací

Více

 

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb

Více
Ceník příslušenství

Ceník doplňkového příslušenství

Více
Konfigurátor

Potřebujete služby na míru ? Žádný problém!

Více

Cookies

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti