Domů sipka Reference sipka Technické služby Hradec Králové

Technické služby Hradec Králové

„K přínosům, které sledování pohybu vozidel přináší, patří kromě výrazného zvýšení efektivity řízení zejména úspora pohonných hmot, zamezení černých jízd nebo zlepšení využití pracovní doby řidičů.“

- Ing. Miloš Matyásko, vedoucí střediska dílen

Vozový park Technických služeb

Projekt sledování vozidel v Technických službách Hradec Králové v současné době zahrnuje 140 vozidel, asi 200 řidičů a bude se dále rozšiřovat.

Ve všech vozidlech jsou sledovací jednotky doplněné čtečkami identifikačních karet, jimiž se přihlašují řidiči. Systém zajišťuje reporty, které umožňují přenos informací
o pohybu vozidel do navazujících administrativních systémů. Kromě toho připravuje údaje o tankování, od nichž se odvíjí sledování spotřeby.

Nejdůležitější je mít přehled

„Dokonalý přehled, kde se pohybují naše vozidla a kdo je řídí, nám výrazně usnadňuje nejenom práci v terénu,
ale i v kanceláři, zejména v administrativě provozu
a účetnictví.“

- Ing. Miloš Matyásko, vedoucí střediska dílen

Pro efektivní řízení prací je důležité v reálném čase sledovat, v kterých oblastech se vozidla pohybují, zda se pohybují po určených trasách a kdy, kde nebo proč oblast opustila. Na to pak navazují všechny další činnosti, jako je např. dispečink zimní údržby či vyhledání nejbližšího vozidla v případě náhlého zásahu.

Dalším důležitým údajem je identifikace řidiče, který vozidlo řídí. Na ten navazuje kontrola dodržování zadaných tras a úseků, automatická tvorba knihy jízd nebo administrativní a účetní činnosti.

Řešením je Car Control

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že nejvhodnějším řešením je on-line sledování vozidel, které jako službu poskytuje Telefonica O2.

O2 Car Control umožňuje sledovat:

  • polohu jednotlivých vozidel
  • jejich trasu a ujetou vzdálenost
  • tankování a spotřebu
„Spolupráci s dodavatelem hodnotím jako úspěšnou a zvlášť oceňuji vstřícný přístup O2. Všechny termíny realizace byly dodrženy a všechny implementační práce, počínaje uzavře-
ním smlouvy a konče školením, proběhly bez jakýchkoli problémů, přestože k zprovoznění došlo ve velmi krátkém časovém období.“

- Ing. Milada Selecká, vedoucí obchodního úseku

O společnosti

Technické služby Hradec Králové zajišťuji řadu služeb důležitých pro chod města a spokojeny život jeho občanů i návštěvníků.

Reagují na požadavky občanů, dispečinku dopravního podniku, městské policie, správy a údržby silnic, starají se o veřejné osvětlení, odstraňování poruch, údržbu městské zeleně, sekání a odvoz trávy, údržbu stromů, výsadbu květin, hřbitovy či útulek a samozřejmě o čištění města či dopravní značení.

Spravují a udržují městské nemovitosti, například školská zařízení a sportoviště, vodní plochy, sochy, kašny a fontány. Vše se samozřejmě neobejde bez využití nejrůznějších dopravních prostředků a techniky.

 
Související odkazy
Ceník prací       

Ceník doplňkových prací

Více

 

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb

Více
Ceník příslušenství

Ceník doplňkového příslušenství

Více
Konfigurátor

Potřebujete služby na míru ? Žádný problém!

Více

Cookies

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti