Domů sipka Představení služby sipka Sledování přepravy zvířat

Sledování přepravy zvířat

Vzdálená kontrola a dokladování cesty včetně podmínek v přepravním prostoru.

Řešení jsme vyvinuli pro potřeby přepravy zvířat a jiného zboží (např. potraviny), kde je kromě polohy vozidla potřeba sledovat i teplotu a případné otevření přepravního prostoru. Splňuje všechny požadavky nařízení EU č. 1/2005, které je třeba dodržovat od 1. 1. 2007.

Jak vám pomůže

 • sledování trasy a přepravních podmínek pro vozidla přepravující živá zvířata (od 1. 1. 2007 pro vozidla nově uvedená do provozu, od 1. 1 2009 pro všechna vozidla)
 • kontrola teploty přepravního prostoru, času a dodržování povinných zastávek a dalších parametrů přepravy
 • uchování záznamů minimálně po dobu 18 měsíců
 • uživatelům našeho řešení zajišťujeme udržení shody s podmínkami nařízení EU č. 1/2005.

Kde ho využijete

Řešení je vhodné pro přepravy, které se musí řídit nároky nařízení EU 1/2005. Hlavní skupinou zákazníků jsou tedy dopravci převážející živá zvířata a výrobci příslušných nástaveb pro vozidla. Vytvořený systém můžete úspěšně použít i v dalších případech, kdy nutně potřebujete sledovat stav přepravního prostoru (teplota a další parametry).

Jak řešení funguje

Řešení je založeno na službě O2 Car Control, která je rozšířena o:

 • 3 čidla teploty umístěná v přepravním prostoru
 • čidla otevření nákladového prostoru
 • případné sledování odpojení přívěsu
 • reporty plnění přepravních podmínek
 • zobrazení přepravních podmínek na trase pomocí mapového podkladu
 • výstrahy při dosahování limitních hodnot stanovených nařízením EU
 • garanci dostupnosti dat minimálně po dobu tří let včetně zajištění archivace, zálohování a obnovy dat

Nepřetržité sledování nákladu

Náklad může být pod trvalým dohledem, tj. data se přenášejí jak během stání, tak během jízdy. Jednotka O2 Car Control ihned přenáší data včetně aktuální polohy vozidla na portál, na kterém můžete zjištěné údaje on-line sledovat, interpretovat a reportovat.

Použitá jednotka měří teplotu v rozsahu -45 až +150 °C s rozlišením 1 °C a přesností lepší než 0,5 °C. Sledovat lze stav 4 digitálních vstupů.

 

Orientační odhad zprovoznění

 Plan realizace

 

Související odkazy
Oborová řešení

Popis řešení pro konkrétní využití služby

Více
Fungování v zahraničí

Popis fungování služby v roamingu

Více
Ceník

Ceník variant jednotlivých služeb

Více
Ceník základních služeb

Ceník základních služeb

Více

Cookies

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti