Domů sipka Představení služby sipka Sledování vozidel technických služeb

Sledování vozidel technických služeb

Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy)

Řešení jsme vyvinuli hlavně pro vozidla technických služeb, údržby silnic apod., kde je třeba sledovat činnost v určených místech nebo projížděných trasách a zadaných časech.

Obecně se hodí pro případy, kdy je třeba:

  • sledovat, zda v zadaných úsecích komunikací byla provedena zadaná údržba
  • vyhodnocovat rozsah a kvalitu služeb údržby
  • pomocí dispečerského pracoviště monitorovat aktuální polohu a činnost údržbových vozidel a jejich činnost operativně řídit

Jak vám pomůže

  • Činnost svých speciálních vozů sledujete a vyhodnocujete on-line.
  • Máte kontrolu nad skutečně čerpaným posypovým materiálem (sůl, písek).
  • Získáte objektivní data o poskytnutých službách, zejména jako podklad pro fakturaci.
  • Kombinace s měřením skutečné spotřeby nafty pomocí průtokoměru vám přinese přehled nad provozními náklady vozidla i jednotlivé zakázky.
  • Dispečerské řízení můžete provádět on-line.

Kde ho využijete

Řešení můžete nasadit na speciální údržbová vozidla jako kropiče, sypače, pluhy, frézy, čisticí nebo popelářské vozy (včetně sledování míst nakládky popelnic a počtu naložených popelnic v jednotlivých místech).

Jak řešení funguje

Řešení je založeno na službě O2 Car Control, která je rozšířena o:

  • speciální čidla stavu příslušenství údržbového vozu, případně o propojení na CAN bus vozidla
  • speciální reporty o údržbových činnostech vozidla

Jednotka O2 Car Control pravidelně sbírá údaje o stavu speciálních zařízení vozidla (sypač, vysavač, nakladač, kropič apod.). Data se ihned přenášejí na on-line portál. Tam na mapových podkladech sledujete aktuální polohu, pohyb a stav vozidla (např. "kropí a zametá").

Zjištěné údaje můžete interpretovat a reportovat (výpis tras a činnosti na trase, vyhodnocení výkonů za zadané období, odchylky od předem stanovených výkonů ve vazbě na místo a čas, skutečná spotřeba materiálu a další).

 

Orientační odhad zprovoznění

 Plan realizace

 

Související odkazy
Oborová řešení

Popis řešení pro konkrétní využití služby

Více
Fungování v zahraničí

Popis fungování služby v roamingu

Více
Ceník

Ceník variant jednotlivých služeb

Více
Ceník základních služeb

Ceník základních služeb

Více

Cookies

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti