Domů sipka Reference

Reference

Případové studie
„Služba O2 Car Control umožňuje sledování tras a pohybu vozidel a z toho vyplývající zhodnocení účelnosti jejich pohybu. Díky tomu lze podstatně snížit náklady na pohonné hmoty.“
„Měli jsme zájem především o funkci ochrany vozidel před odcizením, ale neméně duležitá pro nás byla také přesná lokalizace konkrétního vozu pro potřeby monitorování posádek při výkonu své práce.“
„Zpočátku jsme Car Control instalovali do vozidel, u nichž jsme měli podezření na neoprávněné používání, následně byl systém rozšířen na nákladní vozidla běžné údržby a v poslední fázi ho instalujeme do všech zbývajících firemních vozidel.“
„K přínosům, které sledování pohybu vozidel přináší, patří kromě výrazného zvýšení efektivity řízení zejména úspora pohonných hmot, zamezení černých jízd nebo zlepšení využití pracovní doby řidičů.“
"Naše společnost se nikdy nechtěla zařadit mezi standardní dodavatele služeb. Neustále hledáme příležitosti jak se odlišit od konkurence. Pomáhají nám k tomu naše produkty, ale i kvalitní služby našich dlouhodobě ověřených dodavatelů, mezi které patří samozřejmě i O2."

Další klienti
  • Santé s.r.o.
 
Související odkazy
Představení služby

Popis a schéma fungování služby O2 CarControl

Více
Oborová řešení

Popis řešení pro konkrétní využití služby

Více
Technické řešení

Popis technického
řešení

Více
Ceník

Ceník variant jednotlivých služeb

Více

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti