Domů sipka Technické řešení sipka Tarify a služby

Tarify a služby

Vyberte si jeden ze tří základních tarifů služby O2 Car Control, které se liší množstvím funkcí a typů reportů.

 
Basic159,- Standard399,- Premium499,-

Jedná se o základní tarif určený pro všechny, kteří vyžadují jednoduchost a rychlost.

Varianta je určena zákazníkům, kteří nemají velké nároky na funkce, ale přesto chtějí mít přehled o vozidlech.

Umožňuje evidenci knihy jízd, vytváření základních sestav a prohlížení tras nad mapou. Navíc díky upozorněním na předem definované stavy - Alertům poskytuje i pasivní zabezpečení – Security funkce.

Mapy jsou OSM Position, aktualizované 4x ročně.

Zahrnuje veškeré nástroje, které jsou potřebné pro správu firemních flotil.

Nabízí dispečerské funkce (poloha více vozidel nad mapou, sledování servisních intervalů, provádění hromadných změn vč. importů a exportů z a do aplikací třetích stran).

Obsahuje rozsáhlý reporting s možností vytvářet vlastní sestavy a další funkcionality. . Navíc úzce specializované funkce (Autopůjčovna, cestovní náhrady, servisní úkony) a možnosti systémových upozornění pomocí e-mailu či SMS (Alerty)

Mapy jsou OSM Position, aktualizované 4x ročně.

Obsahuje všechny funkcionality. Oproti tarifu Standard přidává vektorové mapové podklady do úrovně uliční sítě pro celou Evropu.

Za zmínku stojí i další speciální moduly jako sledování uživatelských oblastí, alertovací nástroj pracující v reálném čase, logistická aplikace Car Terminal, atp.

Mapy jsou vektorové HERE, aktualizované 4x ročně.

Vyzkoušet demo

Vyzkoušet demo

Vyzkoušet demo

 

Pasivní zabezpečovací funkce

Službu O2 Car Control lze doplnit o další prvky tzv. pasivní bezpečnosti, které informují dispečera či jinou oprávněnou osobu o nedovolených nebo podezřelých činnostech či manipulacích s vozidly. S minimálními náklady lze také jednotky Car Control instalované ve vozidlech doplnit skrytou záložní baterií, která udržuje jednotku v provozu i v případě odpojení akumulátoru vozidla. Tyto bezpečnostní funkce Vám umožní získat dodatečnou slevu na pojištění u vybraných pojišťoven.

 • Možnost uzamknutí poslední pozice vozidla na dálku
 • Poplach aktivovaný externím zdrojem, např. pohybovým či jiným čidlem
 • Varování při odpojení akumulátoru vozidla
 • Vstup vozidla do určité oblasti nebo její opuštění pro chytré telefony se systémem Android
 • Pohyb vozidla mimo určenou dobu
 • Varování o poklesu napětí záložní baterie

Porovnání funkcionalit jednotlivých variant

Systémové požadavky

Správa služby probíhá v prostředí internetového prohlížeče (případně přes mobilní aplikaci). Ke správnému fungování služby tedy potřebujete jen internetový prohlížeč. Aplikace podporuje prohlížeč Internet Explorer minimálně verze 9 a vyšší, Mozilla Firefox verze 24 a vyšší a Google Chrome 29 a vyšší. Můžete využít i jiné prohlížeče, ale mohou se vyskytovat občasné chyby zobrazení.

Obecně o internetové aplikaci pro sledování vozidel

 • k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině a španělštině
 • využít mužete i verze pro chytré mobilní telefony
 • komunikace je zabezpečená proti "odposlechnutí" a zneužití díky SSL protokolu
 • aplikace umí nahrávat data o čerpání pohonných hmot z většiny petrokaret (např. CCS, Benzina, Shell, OMV, Slovnaft)
 • možnost integrace se stávajícími systémy
 • rychlá návratnost investice (nemusíte řešit vlastní servery, aplikace běží na serverech v O2)

Mapové podklady pro danou verzi

 
Basic Standard Premium

ČR v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě

Evropa v měřítku 1: 38 000 do detailu uliční sítě
 

Mapy OSM Position

Databáze cílů odpovídá výše uvedeným mapovým podkladům

Aktualizace - 4x ročně

Doplňková vrstva Open street maps ORG 

  

ČR v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě

Evropa v měřítku 1: 38 000 do detailu uliční sítě
 

Mapy OSM Position

Databáze cílů odpovídá výše uvedeným mapovým podkladům

Aktualizace - 4x ročně

Doplňková vrstva OpenStreet maps ORG

LPIS mapy

ČR a Evropa v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě

Vektorové mapy

Mapy HERE

Databáze cílů odpovídá výše uvedeným mapovým podkladům

Aktualizace 4x ročně

Doplňková vrstva Open street maps ORG

LPIS mapy 

Porovnání jednotlivých funkcionalit

 
Funkce Popis Basic Standard Premium
Hromadná administrace Umožňuje export stávajících uživatelů a jednotek (xlsx, csv, xml), externí zpracování  a následný import podle kterého se provedou požadované změny.  
TRASY Modul na správu tras všech typů vozidel, pracovních strojů a monitoringu osob
Základní funkce
Přístup k plánování servisních intervalů vozidel Evidence a vyhodnocování servisních intervalů, jako je technická kontrola, výměna oleje atd. Dále proaktivní upozorňování formou SMS a neb Emailu na blížící se termín dle nájezdu km či data  
Dispečerské funkce Zobrazení více vozidel najednou nad mapou a zobrazení v rámci nového okna (dispečerské okno), zobrazení více tras více vozidel, zobrazení nejbližších vozidel ke zvolenému místu, historie polohy nad mapou, vyhodnocení průjezdu oblastmi  
Zrychlené předávání načtených bodů (formule) V tomto módu jednotka ihned předává každou polohu a nečeká na celý paket. Aktualizace polohy nad mapou je tak rychlejší (funkce je dostupná pouze pro některé jednotky)   Na základě žádosti zákazníka Na základě žádosti zákazníka
Zrychlené načítání pozic Na jednotce lze nastavit zaznamenávání polohy každých 10s bez ohledu na rychlost jednotky (funkce je dostupná pouze pro některé jednotky)   Na základě žádosti zákazníka Na základě žádosti zákazníka
 
Trace me Monitorování osob podobně jako vozidel s využitím mobilního telefonu
Základní funkce
 
REPORTY Zpřístupnění sestav, které si zákazník může generovat
Základní funkce
Automatické plánované zasílání reportů Možnost nastavit automatické zaslání definovaného reportu  s parametry v daných cyklech rovnou na email uživatele  
Uživatelské sestavy Možnost vytvořit si vlastní strukturu knihy jízd přímo na portále  
Grafy Možnost vytvořit graf k určitému vozidlu  
 
Developer API API rozhraní umožňující automatické stahování dat z/do aplikací třetích stran Na základě žádosti zákazníka
 
CESTOVNÍ NÁHRADY Slouží k zadání cestovního příkazu a výpočtu cestovních náhrad  
AUTOPŮJČOVNA Slouží k rezervaci a správě vozidel v rámci firemní autopůjčovny.  
SCHVALOVÁNÍ Schvalovací proces, který je možné aktivovat pro trasy, autopůjčovnu a cestovní náhrady. Umožňuje zvolit schvalovatele, který schválí / zamítne žádanku o schválení tras, zapůjčení vozidla nebo cestovní příkaz a jeho vyúčtování  
 
Alert sledování oblastí Vyhodnocuje opuštění a nebo vjezd do vydefinovaných uživatelských oblastí  

Alert jízdy mimo definovanou dobu Vyhodnocuje pohyb mimo uživatelem definovanou dobu  

Alert Kontrola času výjezdu/příjezdu Upozorňuje na splnění či nesplnění nastaveného času příjezdu či výjezdu s možností omezení na konkrétní uživatelské místo nebo oblast.  

Alert Neplatné body trasy Umožňuje upozorňovat na překročení nastavené maximální povolené doby, po kterou jednotka komunikuje, ale zasílá neplatné polohy (tj. nezasílá platné údaje z GPS).  

Alert Překročení doby řízení Umožňuje upozorňovat na překročení nastavené maximální povolené doby řízení vozidla od začátku trasy.  

Alert Překročení státních hranic Umožňuje vygenerovat upozornění na vjezd nebo i výjezd do vybraných států.  

Alert Sledování nádrže Umožňuje upozorňovat na překročení nastaveného maximálního či minimálního stavu nádrže jednotky nebo překročení nastaveného poklesu či nárůstu stavu paliva v nádrži za kratší než definovanou dobu.  

Alert Stání jednotek na místě Umožňuje upozorňovat na překročení nastavené maximální povolené doby stání jednotky na místě se zapnutým nebo vypnutým klíčkem.  

Alert Teplota monitorovaného prostoru Slouží ke kontrole monitorovaného prostoru, kde je zapojeno čidlo na snímání teploty. V alertu nastavíte rozmezí teplot, které je požadované a dojde-li k vychýlení teploty z tohoto rozmezí, tak se odešle alert.  

Alert Vozidla, která nevyjela Umožňuje upozorňovat na vozidla, která nevyjela déle než definovanou dobu.
Alert zamčení vozidla Umožňuje zamknout vozidlo přes aplikaci, nebo mobilní telefon a následně upozornit uživatele na neoprávněnou jízdu
Alert poplach Umožňuje poslat upozornění na základě informace od jednotky (jednotka musí daný alert podporovat)
- Nízké napětí záložního zdroje
- Výpadek hlavního napájení  
- Poplach od externího vstupu  
SOS tlačítko (musí být podpořeno speciálním HW tlačítkem)
Alert - Jízda bez přihlášení řidiče Umžňuje upozorňovat na jízdy, které probíhají bez přihlášení řidiče po delší než definovanou dobu  
Alert překročení povolené rychlosti Umožňuje poslat upozornění při překročení maximální rychlosti, která je v rámvi alertu nastavená zákazníkem.  V rámci aleru lze zvolit konkrétní oblasti kde se má rychlost vyhodnocovat.  
Alert externí čidla a Sledování souběhu stavů externích čidel Umožňuje aktivně sledovat souběh stavů u digitálních čidel připojených k jednotce.  
 
Sledování Možnost plánování tras a vyhodnocování jejich splnění, dále pak možnost zadávání uživatelských míst  
Uživatelské oblasti Umožňuje vytvořit nad mapou oblast a vyhodnocovat pohyb vozidla uvnitř a mimo tuto oblast  
Logistika Modul pro plánování cest a úkonů s možností vyhodnocení v rámci aplikace pro Android) Car terminal  
 
Google funkce Možnost zobrazovat body na mapách Google a export jízd do formátu KML, který pak lze zobrazit v rámci aplikace Google Earth
 
Mobilní aplikace O2 CarControl Možnost pracovat s vozidly v rámci mobilní aplikace pro telefony Android/iOS
Car Terminal pro Android zařízení Aplikace umožnující komunikaci s řidičem a zadávání plánovaných přeprav včetně možnosti navigace na cílový bod  
 
Roaming Možnost online monitorování v zahraničí /včetně dotazů SMS na polohu/ - viz ceník Za doplatek Za doplatek Za doplatek
 
Fotografie Umožní k jednotce ukládat obrázky, jako třeba fotografie, nebo nascanované dokumenty 3 10 15
 

Ceník verzí

Ceník montážních a doplňkových prací

Ceník dalšího příslušenství

 

Související odkazy
Představení služby

Popis a schéma fungování služby O2 CarControl

Více
Oborová řešení

Popis řešení pro konkrétní využití služby

Více
Ceník prací       

Ceník doplňkových prací

Více

 

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb

Více

Cookies

© O2 Czech Republic, a.s.

Údaje o společnosti