Sledování vozidel technických služeb

Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy)

Řešení jsme vyvinuli hlavně pro vozidla technických služeb, údržby silnic apod., kde je třeba sledovat činnost v určených místech nebo projížděných trasách a zadaných časech.

Obecně se hodí pro případy, kdy je třeba:

 • sledovat, zda v zadaných úsecích komunikací byla provedena zadaná údržba
 • vyhodnocovat rozsah a kvalitu služeb údržby
 • pomocí dispečerského pracoviště monitorovat aktuální polohu a činnost údržbových vozidel a jejich činnost operativně řídit

Jak vám pomůže

 • Činnost svých speciálních vozů sledujete a vyhodnocujete on-line.
 • Máte kontrolu nad skutečně čerpaným posypovým materiálem (sůl, písek).
 • Získáte objektivní data o poskytnutých službách, zejména jako podklad pro fakturaci.
 • Kombinace s měřením skutečné spotřeby nafty pomocí průtokoměru vám přinese přehled nad provozními náklady vozidla i jednotlivé zakázky.
 • Dispečerské řízení můžete provádět on-line.

Kde ho využijete

Řešení můžete nasadit na speciální údržbová vozidla jako kropiče, sypače, pluhy, frézy, čisticí nebo popelářské vozy (včetně sledování míst nakládky popelnic a počtu naložených popelnic v jednotlivých místech).

Jak řešení funguje

Řešení je založeno na službě O2 Car Control, která je rozšířena o:

 • speciální čidla stavu příslušenství údržbového vozu, případně o propojení na CAN bus vozidla
 • speciální reporty o údržbových činnostech vozidla

Jednotka O2 Car Control pravidelně sbírá údaje o stavu speciálních zařízení vozidla (sypač, vysavač, nakladač, kropič apod.). Data se ihned přenášejí na on-line portál. Tam na mapových podkladech sledujete aktuální polohu, pohyb a stav vozidla (např. "kropí a zametá").

Zjištěné údaje můžete interpretovat a reportovat (výpis tras a činnosti na trase, vyhodnocení výkonů za zadané období, odchylky od předem stanovených výkonů ve vazbě na místo a čas, skutečná spotřeba materiálu a další).

Orientační odhad zprovoznění

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

 • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
 • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
 • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
 • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

 • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
 • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
 • Optimalizujete trasy
 • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777