Tarify a služby

Vyberte si jeden ze tří základních tarifů služby O2 Car Control, které se liší množstvím funkcí a typů reportů.

Basic

Basic

Základní tarif, který obsahuje pouze základní funkce, moduly a reporty aplikace.

Varianta je určena zákazníkům, kteří nemají velké nároky na funkce, ale přesto chtějí mít přehled o vozidlech.

Umožňuje evidenci knihy jízd, vytváření základních reportů a prohlížení tras nad mapou.

Ve verzi Basic nejsou dostupné hromadné funkce a editace. Tato verze je určena pro menší vozové parky.

Open Street Map - Position, aktualizované 4x ročně.

ČR v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě, Evropa v měřítku 1: 38 000 do detailu uliční sítě.

BStandard

Standard

Zahrnuje veškeré nástroje, které jsou potřebné pro správu vozových parků.

Varianta je určena zákazníkům, kteří mají vysoké nároky na funkce aplikace a vyžadují maximální přehled o vozovém parku.

Obsahuje všechny funkce tarifu Basic a přidává rozsáhlý reporting s možností vytvářet vlastní reporty. A navíc úzce specializované funkce jako jsou autopůjčovna, evidence servisních intervalů, dopravních nehod, příslušenství vozidla, aj.

Ve verzi Standard jsou dostupné hromadné funkce a editace, proto je tento tarif určený zejména pro větší vozové parky, nebo pro klienty, kteří chtějí evidovat více než jen základní knihu jízd.

Open Street Map - Position, aktualizované 4x ročně.

ČR v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě, Evropa v měřítku 1: 38 000 do detailu uliční sítě.

BStandard

Premium

Oproti tarifu Standard přidává vektorové mapové podklady do úrovně uliční sítě pro celou Evropu.

Tarif Premium je určený pro klienty, kteří jezdí často do zahraničí a vyžadují co nejpřesnější místopis.

Obsahuje všechny funce tarifu Standard a je určený pro klienty s vysokými nároky na detail mapových podkladů. Zároveň umožňuje rychlejší aktualizaci poloh nad mapovými podklady.

Vektorové mapy - HERE, aktualizované 4x ročně.

ČR v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě, Evropa v měřítku 1: 5 000 do detailu uliční sítě.

Porovnání jednotlivých funkcionalit

Funkce Popis Basic Standard Premium
Zrychlené předávání načtených poloh Zrychlená aktualizace poloh nad mapou.
 
Hromadná administrace Hromadná editace uživatelů a vozidel.
Dispečerské funkce Zobrazení poloh více vozidel nad mapou. Zobrazení více tras od více vozidel nad mapou.
 
Reporty Přehledně zpracované sestavy o provozu vozidel zahrnující data o spotřebě, nákladech, jízdním stylu a jiné. 5 základních reportů Více než 100 reportů Více než 100 reportů
Plánovač reportů Automatické zasílání naplánovaných reportů.
Konfigurátor reportů Možnost vytvořit si vlastní strukturu reportu přímo v aplikaci.
 
Developer API API rozhraní umožňující automatické stahování dat z/do aplikací třetích stran. Možnost integrace se stávajícími systémy.
 
Další funkce Rezervační systém vozidel, cestovní příkazy, evidence servisních intervalů, evidence přílušenství, evidence pneumatik, evidence dopravních nehod.
Schvalování Možnost schvalování tras, výdajů, cestovních příkazů, zápůjček vozidel.
Alerty Alerty upozorňují na aktuální stavy a dění vozidel. Prostřednictvím notifikací SMS, emailu a výpisem hlášení v aplikaci. 2 základní alerty Více než 20 alertů Více než 20 alertů
Uživatelské oblasti Umožňuje vytvořit nad mapou oblast a vyhodnocovat pohyb vozidla uvnitř a mimo tuto oblast.
Logistika Modul pro plánování cest a úkonů s možností vyhodnocení v rámci aplikace Car Terminal.
Tachograf - automatické stahování souborů Vyčítání kódu karty řidiče pro přiřazení řidiče k trase. Vyčítání aktuálních stavů (Řízení, Odpočinek, Práce, Pohotovost) pro tvorbu reportů a automatické vzdálené stahování dat z tachografu a karty řidiče dle zákonných norem.
Automatický import výdajů Automatický import výdajů z tankovacích karet (Benzina, OMV, EuroShell, EuroOil, Axigon, Slovnaft, MOL, E.ON).
Manuální import výdajů Hromadný import výdajů z tankovacích karet (např. CCS, Benzina, Shell, OMV, Slovnaft, EuroOil a další).
Google funkce Možnost zobrazovat polohy vozidel na mapách Google a export tras do KML pro Google Earth.
Mobilní aplikace O2 Car Control Zjednodušená verze webové aplikace určená pro mobilní zařízení.
Roaming Možnost online monitorování v zahraničí včetně dotazů na polohu.
Fotografie Umožní k jednotce ukládat obrázky, jako třeba fotografie nebo naskenované dokumenty.
Jazykové mutace Čeština, slovenština, angličtina a španělština.

Pasivní zabezpečovací funkce

Službu O2 Car Control nabízí prvky tzv. pasivní bezpečnosti, informující dispečera či jinou oprávněnou osobu o nedovolených nebo podezřelých činnostech či manipulacích s vozidly. Jednotky O2 Car Control obsahují skrytou záložní baterií, která udržuje jednotku v provozu i v případě odpojení akumulátoru vozidla. Tyto bezpečnostní funkce Vám umožní získat dodatečnou slevu na pojištění u vybraných pojišťoven.

 • Možnost uzamknutí poslední pozice vozidla na dálku.
 • Varování při odpojení akumulátoru vozidla.
 • Vstup vozidla do určité oblasti nebo její opuštění.
 • Pohyb vozidla mimo určenou dobu.
 • Varování o poklesu napětí záložní baterie.

Systémové požadavky

Webová aplikace O2 Car Control je podporována ve webových prohlížečích MS EDGE, Mozilla Firefox a Google Chrome na PC/MAC v aktuálních verzích. Můžete využít i jiné prohlížeče, ale mohou se vyskytovat občasné chyby v zobrazení. Aplikace je také optimalizována pro mobilní telefony s Android verzí 4.1 a iOS 9 a vyšší.

Mohlo by vás zajímat

Kdy se mi služba hodí

 • Potřebuji mít přehled o firemních vozidlech (osobních, nákladních, atd.), kde se nacházejí, kolik ujela km, jaká je jejich spotřeba a využití.
 • Potřebuji průkazně vykazovat ujeté kilometry pro fakturaci služeb.
 • Potřebuji mít z bezpečnostních důvodů přehled o pohybu pěších zaměstnanců v terénu (kurýrní služby, záchranné a bezpečnostní složky, těžební průmysl aj.).
 • Chci snížit rizika zneužívání služebních vozidel k soukromým účelům.

Jak O2 CarControl šetří náklady

 • Uspoříte čas strávený ručním vedením knihy jízd
 • Snížíte provozní náklady (opotřebení vozů, opravy, údržba, spotřeba), a to sledováním, jak se řidič k vozidlu chová - překračování rychlosti, akcelerace, volba tras, nebo dalších parametrů vozidla
 • Optimalizujete trasy
 • Sjednejte si ve vaší pojišťovně slevu na havarijním pojištění na krádež vozidla až do výše 20%. Dle definice většiny pojišťoven služba O2 Car Control splňuje požadované parametry na zabezpečení vozidla pasivním vyhledáváním.

Oborová řešení

Sledování domíchávačů betonu
Automatizované vyhodnocování a hlídání míst vykládky. Více

Sledování přepravy zvířat
Vzdálená kontrola, dokladování cesty a monitoring podmínek v přepravním prostoru. Více

Sledování vozidel technických služeb
Kontrola a dokladování činnosti speciálních údržbových vozidel (sypače, kropicí, čisticí a popelářské vozy). Více

Fungování v zahraničí

Službu O2 Car Control můžete plnohodnotně využívat pro vozidla pohybující se po celé Evropě.

Nabízené varianty služby uspokojí jak zákazníky, jejichž vozidla se v zahraničí pohybují pouze výjimečně, tak zákazníky s vysokými požadavky na sledování vozidel bez ohledu na státní hranice. To vše pouze za běžné ceny datových či SMS přenosů, bez paušálů či aktivačních poplatků.

Zavolejte nám 800 111 777